Vergaderlocaties

Het gebruik van Aqqo heeft ons beheer van vergader- en co-workingruimtes veranderd - het is efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk.

Social Impact Factory

Bespaar tijd en verbeter de professionaliteit van je voorstellen en facturen

<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M2 2C2 1.44687 1.55313 1 1 1C0.446875 1 0 1.44687 0 2V12.5C0 13.8813 1.11875 15 2.5 15H15C15.5531 15 16 14.5531 16 14C16 13.4469 15.5531 13 15 13H2.5C2.225 13 2 12.775 2 12.5V2ZM14.7063 4.70625C15.0969 4.31563 15.0969 3.68125 14.7063 3.29063C14.3156 2.9 13.6812 2.9 13.2906 3.29063L10 6.58437L8.20625 4.79063C7.81563 4.4 7.18125 4.4 6.79063 4.79063L3.29063 8.29062C2.9 8.68125 2.9 9.31563 3.29063 9.70625C3.68125 10.0969 4.31563 10.0969 4.70625 9.70625L7.5 6.91563L9.29375 8.70938C9.68437 9.1 10.3188 9.1 10.7094 8.70938L14.7094 4.70937L14.7063 4.70625Z" fill="currentColor"/> </svg>
Overzichtelijk dashboard met reserveringen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 20 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M6 4C6 3.44687 6.44687 3 7 3C7.55313 3 8 3.44687 8 4V4.24375C8 5.10938 7.925 5.97188 7.77812 6.82188L5.14062 7.6125C3.87188 7.99375 3.00312 9.1625 3.00312 10.4875V12.7344C3.00312 13.9844 4.01875 15 5.26875 15C6.08125 15 6.83125 14.5656 7.23438 13.8594L7.66875 13.1C8.50625 11.6313 9.12187 10.0469 9.49375 8.39688L12.4438 7.5125L12.0531 8.68437C11.95 8.99062 12.0031 9.325 12.1906 9.58438C12.3781 9.84375 12.6813 10 13.0031 10H17C17.5531 10 18 9.55313 18 9C18 8.44687 17.5531 8 17 8H14.3875L14.95 6.31563C15.0687 5.9625 14.9781 5.57187 14.7188 5.30312C14.4594 5.03437 14.0719 4.93438 13.7125 5.04063L9.8875 6.19063C9.9625 5.54375 10 4.89688 10 4.24375V4C10 2.34375 8.65625 1 7 1C5.34375 1 4 2.34375 4 4V5C4 5.55313 4.44687 6 5 6C5.55313 6 6 5.55313 6 5V4ZM5.7125 9.53125L7.24375 9.07187C6.91875 10.1281 6.47812 11.1469 5.92812 12.1094L5.49375 12.8687C5.44688 12.95 5.35937 13.0031 5.2625 13.0031C5.11562 13.0031 4.99687 12.8844 4.99687 12.7375V10.4875C4.99687 10.0469 5.2875 9.65625 5.70937 9.52812L5.7125 9.53125ZM0.75 11.5C0.334375 11.5 0 11.8344 0 12.25C0 12.6656 0.334375 13 0.75 13H2.00938C2.00313 12.9125 2 12.825 2 12.7344V11.5H0.75ZM19.25 13C19.6656 13 20 12.6656 20 12.25C20 11.8344 19.6656 11.5 19.25 11.5H9.55937C9.35 12.0094 9.11563 12.5094 8.8625 13H19.25Z" fill="currentColor"/> </svg>
Digitaal ondertekenen van voorstellen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 12 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_4_18)"> <path d="M2 0C0.896875 0 0 0.896875 0 2V14C0 15.1031 0.896875 16 2 16H10C11.1031 16 12 15.1031 12 14V5H8C7.44687 5 7 4.55313 7 4V0H2ZM8 0V4H12L8 0ZM2.5 2H4.5C4.775 2 5 2.225 5 2.5C5 2.775 4.775 3 4.5 3H2.5C2.225 3 2 2.775 2 2.5C2 2.225 2.225 2 2.5 2ZM2.5 4H4.5C4.775 4 5 4.225 5 4.5C5 4.775 4.775 5 4.5 5H2.5C2.225 5 2 4.775 2 4.5C2 4.225 2.225 4 2.5 4ZM3 7H9C9.55313 7 10 7.44687 10 8V10C10 10.5531 9.55313 11 9 11H3C2.44687 11 2 10.5531 2 10V8C2 7.44687 2.44687 7 3 7ZM3 8V10H9V8H3ZM7.5 13H9.5C9.775 13 10 13.225 10 13.5C10 13.775 9.775 14 9.5 14H7.5C7.225 14 7 13.775 7 13.5C7 13.225 7.225 13 7.5 13Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_4_18"> <rect width="12" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Geautomatiseerde factuurverwerking

Beheer vergaderlocaties met Aqqo's geïntegreerde oplossingen voor digitale offertes, facturatie en slimme toegangscontrole.

aqqo.com

Verbeter je bedrijfsprocessen met geïntegreerd locatiebeheer

Venue management met het uniforme, gebruiksvriendelijke platform van Aqqo. Beheer moeiteloos online boekingen, facturatie en back-office taken terwijl je geniet van krachtige integraties. Ervaar een vereenvoudigd systeem dat verschillende bedrijfsactiviteiten harmoniseert en groei en duurzaamheid in je venues bevordert.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces
Financiële koppelingen

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten
Verhuursoftware

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole
Toegangscontrole koppelingen

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

Ontdek hoe we je boekingen en financiële proces automatiseren

Social Impact Factory

Door constante verbetering van de software en een uitstekende supportafdeling vertrouwen we al jaren op Aqqo en hebben ze een rol gespeeld in het faciliteren van onze groei!

Social Impact Factory
De Stadstuin Events

Aqqo heeft het offerteproces van onze evenementenlocaties aanzienlijk gestroomlijnd. Merkoffertes maken en versturen was nog nooit zo snel en eenvoudig!

De Stadstuin Events

Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties

aqqo.com