Verhuursoftware voor sport- en vergaderlocaties

Dashboard Aqqo

Ontdek Aqqo - de ultieme managementsoftware voor sportaccommodaties en vergaderlocaties. Optimaliseert online reserveren, verhuur, offerte- en factuuraanmaak, en automatisering van financiële processen. De slimme koppelingen met toegangscontrole en gebouwbeheer zorgen voor "beheer op afstand". Start vandaag nog met Aqqo!

Dashboard Aqqo

Aqqo's venue management software is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende soorten venues.

<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_1_8)"> <path d="M15.9937 8.35625C15.1781 8.62812 14.325 8.7875 13.4625 8.82812C13.75 5.5375 12.4781 2.44687 10.2375 0.315625C13.5656 1.28438 16 4.35938 16 8C16 8.11875 15.9969 8.2375 15.9937 8.35625ZM15.8719 9.44063C15.6906 10.4406 15.3219 11.3781 14.8031 12.2125C11.7563 13.7281 8 13.5437 5.05625 11.4469C5.79688 10.3156 6.7875 9.33125 8.00937 8.57812C10.5062 9.92813 13.325 10.1656 15.8719 9.44063ZM8.49687 7.70625C8.41875 4.86563 7.2125 2.30937 5.3125 0.465625C6.15 0.1625 7.05625 0 8 0C8.08438 0 8.16562 0 8.24687 0.003125C11.0844 1.88438 12.8 5.22812 12.4563 8.825C11.1094 8.75 9.75625 8.38437 8.49375 7.70312L8.49687 7.70625ZM4.3125 0.9C4.95625 1.47187 5.52187 2.13125 5.99062 2.85625C2.99687 4.25313 0.95625 6.9 0.228125 9.90312C0.078125 9.29375 0 8.65625 0 8C0 4.9125 1.75 2.23438 4.3125 0.9ZM6.4875 3.72813C7.09688 4.93438 7.45625 6.2875 7.49687 7.71875C5.07812 9.20625 3.46562 11.5281 2.81875 14.0938C2.0625 13.45 1.425 12.6688 0.95 11.7875C1.15937 8.39063 3.19688 5.22813 6.48438 3.72813H6.4875ZM8 16C6.41562 16 4.9375 15.5406 3.69375 14.7437C3.86875 13.9 4.15625 13.0844 4.55 12.3156C7.25625 14.2063 10.5656 14.65 13.5312 13.7812C12.0938 15.1562 10.1469 16 8 16Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_1_8"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Sportaccommodaties
Gestroomlijnde toegangscontrole, reserveringen en financiële administratie maken efficiënte en autonome toegang mogelijk en zorgen voor nauwkeurige en tijdige facturering.
Meer informatie
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 20 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_1_6)"> <path d="M4.8625 0.540621C5.09375 0.093746 5.62188 -0.112504 6.09375 0.0593711L10 1.48437L13.9063 0.0593711C14.3781 -0.112504 14.9063 0.093746 15.1375 0.540621L17.6 5.31875C18.5 7.0625 17.9219 9.14062 16.3969 10.2125L17.3781 12.9062L18.6594 12.4375C19.1781 12.25 19.7531 12.5156 19.9406 13.0344C20.1281 13.5531 19.8625 14.1281 19.3438 14.3156L17.1219 15.125L14.9 15.9375C14.3813 16.1281 13.8063 15.8594 13.6188 15.3406C13.4313 14.8219 13.6969 14.2469 14.2156 14.0594L15.4969 13.5906L14.5188 10.8969C12.6625 11.0594 10.8875 9.83437 10.4563 7.92187L10 5.9L9.54375 7.92187C9.1125 9.8375 7.3375 11.0594 5.48125 10.8969L4.50313 13.5906L5.78438 14.0594C6.30313 14.2469 6.57188 14.8219 6.38125 15.3406C6.19063 15.8594 5.61875 16.1281 5.1 15.9375L2.88125 15.1281L0.659379 14.3187C0.140629 14.1281 -0.128121 13.5562 0.0625037 13.0375C0.253129 12.5187 0.825004 12.25 1.34375 12.4406L2.625 12.9094L3.60313 10.2156C2.07813 9.14062 1.50313 7.0625 2.40313 5.31875L4.8625 0.540621ZM6.2375 2.24062L5.3875 3.89062L8.175 4.90625L8.58438 3.09687L6.2375 2.24062ZM13.7656 2.24062L11.4188 3.09687L11.8281 4.90625L14.6156 3.89062L13.7656 2.24062Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_1_6"> <rect width="20" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Event Locaties
Beheer je boekingen in gebruiksvriendelijke workflows. Genereer offertes, bevestigingen en facturen in je eigen huisstijl.
Meer informatie
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_1_2)"> <path d="M1.95938 6.98124C1.80938 6.99374 1.65625 6.99999 1.5 6.99999C1.0125 6.99999 0.5375 6.93749 0.0875 6.81562C0.6 3.34687 3.34688 0.59999 6.81563 0.0874898C6.9375 0.53749 7 1.01249 7 1.49999C7 1.65311 6.99375 1.80624 6.98125 1.95936C6.95937 2.23436 7.1625 2.47499 7.4375 2.49999C7.7125 2.52499 7.95313 2.31874 7.97813 2.04374C7.99375 1.86561 8 1.68436 8 1.50311C8 0.98749 7.94062 0.484365 7.825 0.00623984C7.88125 0.00623984 7.94063 0.00311484 8 0.00311484C12.4187 -1.01635e-05 16 3.58124 16 7.99999C16 8.05936 16 8.11561 15.9969 8.17499C15.5156 8.06249 15.0156 7.99999 14.5 7.99999C14.3187 7.99999 14.1375 8.00624 13.9594 8.02186C13.6844 8.04374 13.4781 8.28749 13.5031 8.56249C13.5281 8.83749 13.7687 9.04374 14.0437 9.01874C14.1937 9.00624 14.3469 8.99999 14.5031 8.99999C14.9906 8.99999 15.4656 9.06249 15.9156 9.18436C15.4 12.6531 12.6531 15.4 9.18437 15.9125C9.0625 15.4625 9 14.9875 9 14.5C9 14.3469 9.00625 14.1937 9.01875 14.0406C9.04063 13.7656 8.8375 13.525 8.5625 13.5C8.2875 13.475 8.04688 13.6812 8.02188 13.9562C8.00625 14.1344 8 14.3156 8 14.4969C8 15.0125 8.05938 15.5156 8.175 15.9937C8.11875 15.9937 8.05937 15.9969 8 15.9969C3.58125 16 0 12.4187 0 7.99999C0 7.94061 0 7.88436 0.003125 7.82499C0.48125 7.94061 0.984375 7.99999 1.5 7.99999C1.68125 7.99999 1.8625 7.99374 2.04063 7.97812C2.31563 7.95624 2.52188 7.71249 2.49688 7.43749C2.47188 7.16249 2.23125 6.95624 1.95625 6.98124H1.95938ZM3.79063 6.49999C3.54063 6.61561 3.42813 6.91249 3.54375 7.16249C3.65938 7.41249 3.95625 7.52499 4.20625 7.40937C5.61875 6.75937 6.75938 5.62187 7.40938 4.20624C7.525 3.95624 7.41562 3.65936 7.1625 3.54374C6.90937 3.42811 6.61563 3.53749 6.5 3.79061C5.95 4.98749 4.98438 5.95311 3.79063 6.49999ZM12.4531 8.83436C12.3375 8.58436 12.0406 8.47186 11.7906 8.58749C10.3781 9.23749 9.2375 10.375 8.5875 11.7906C8.47187 12.0406 8.58125 12.3375 8.83438 12.4531C9.0875 12.5687 9.38125 12.4594 9.49687 12.2062C10.0469 11.0094 11.0125 10.0437 12.2063 9.49686C12.4563 9.38124 12.5688 9.08436 12.4531 8.83436Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_1_2"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Padel- en tennisclubs
Moeiteloze baanreserveringen, efficiënt beheer en geïntegreerde betalingen en facturering. Bied naadloze toegang tot tennis- en padelbanen en zorg voor klanttevredenheid en -loyaliteit.
Meer informatie
Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties.

Verbeter je bedrijfsprocessen met geïntegreerd locatiebeheer

Venue management met het uniforme, gebruiksvriendelijke platform van Aqqo. Beheer moeiteloos online boekingen, facturatie en back-office taken terwijl je geniet van krachtige integraties. Ervaar een vereenvoudigd systeem dat verschillende bedrijfsactiviteiten harmoniseert en groei en duurzaamheid in je venues bevordert.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces
Financiële koppelingen

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten
Verhuursoftware

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole
Toegangscontrole koppelingen

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

Social Impact Factory

Door constante verbetering van de software en een uitstekende supportafdeling vertrouwen we al jaren op Aqqo en hebben ze een rol gespeeld in het faciliteren van onze groei!

Social Impact Factory

Begin vandaag nog met Aqqo!