Sportaccommodaties

Aqqo voegt het beheer van onze verschillende sportaccommodaties samen één toegankelijk platform.

Manager Sportaccommodaties - Accres (60 locaties)

Waarom gemeentes en sportbedrijven voor Aqqo kiezen

<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_5_30)"> <path d="M4 0C4.55313 0 5 0.446875 5 1V2H9V1C9 0.446875 9.44687 0 10 0C10.5531 0 11 0.446875 11 1V2H12.5C13.3281 2 14 2.67188 14 3.5V5H0V3.5C0 2.67188 0.671875 2 1.5 2H3V1C3 0.446875 3.44687 0 4 0ZM0 6H14V14.5C14 15.3281 13.3281 16 12.5 16H1.5C0.671875 16 0 15.3281 0 14.5V6ZM2.5 8C2.225 8 2 8.225 2 8.5V10.5C2 10.775 2.225 11 2.5 11H11.5C11.775 11 12 10.775 12 10.5V8.5C12 8.225 11.775 8 11.5 8H2.5Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_5_30"> <rect width="14" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Real-time beschikbaarheid
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_5_38)"> <path d="M0 7C0 7.55313 0.446875 8 1 8C1.55313 8 2 7.55313 2 7C2 5.34375 3.34375 4 5 4H10V5C10 5.40312 10.2437 5.76875 10.6187 5.925C10.9937 6.08125 11.4219 5.99375 11.7094 5.70937L13.7094 3.70937C14.1 3.31875 14.1 2.68437 13.7094 2.29375L11.7094 0.29375C11.4219 0.00624982 10.9937 -0.0781252 10.6187 0.0781248C10.2437 0.234375 10 0.596875 10 1V2H5C2.2375 2 0 4.2375 0 7ZM16 9C16 8.44687 15.5531 8 15 8C14.4469 8 14 8.44687 14 9C14 10.6562 12.6562 12 11 12H6V11C6 10.5969 5.75625 10.2312 5.38125 10.075C5.00625 9.91875 4.57813 10.0062 4.29063 10.2906L2.29063 12.2906C1.9 12.6812 1.9 13.3156 2.29063 13.7063L4.29063 15.7063C4.57813 15.9938 5.00625 16.0781 5.38125 15.9219C5.75625 15.7656 6 15.4031 6 14.9969V14H11C13.7625 14 16 11.7625 16 9Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_5_38"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Terugkerende boekingen en seizoensplanning
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 12 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_5_36)"> <path d="M0.4375 0.0687519C0.703125 -0.0531231 1.01562 -0.00937307 1.2375 0.181252L2.5 1.2625L3.7625 0.181252C4.04375 -0.0593731 4.45938 -0.0593731 4.7375 0.181252L6 1.2625L7.2625 0.181252C7.54375 -0.0593731 7.95938 -0.0593731 8.2375 0.181252L9.5 1.2625L10.7625 0.181252C10.9844 -0.00937307 11.2969 -0.0531231 11.5625 0.0687519C11.8281 0.190627 12 0.456252 12 0.750002V15.25C12 15.5438 11.8281 15.8094 11.5625 15.9313C11.2969 16.0531 10.9844 16.0094 10.7625 15.8188L9.5 14.7375L8.2375 15.8188C7.95625 16.0594 7.54062 16.0594 7.2625 15.8188L6 14.7375L4.7375 15.8188C4.45625 16.0594 4.04063 16.0594 3.7625 15.8188L2.5 14.7375L1.2375 15.8188C1.01562 16.0094 0.703125 16.0531 0.4375 15.9313C0.171875 15.8094 0 15.5438 0 15.25V0.750002C0 0.456252 0.171875 0.190627 0.4375 0.0687519ZM3 4.5C2.725 4.5 2.5 4.725 2.5 5C2.5 5.275 2.725 5.5 3 5.5H9C9.275 5.5 9.5 5.275 9.5 5C9.5 4.725 9.275 4.5 9 4.5H3ZM2.5 11C2.5 11.275 2.725 11.5 3 11.5H9C9.275 11.5 9.5 11.275 9.5 11C9.5 10.725 9.275 10.5 9 10.5H3C2.725 10.5 2.5 10.725 2.5 11ZM3 7.5C2.725 7.5 2.5 7.725 2.5 8C2.5 8.275 2.725 8.5 3 8.5H9C9.275 8.5 9.5 8.275 9.5 8C9.5 7.725 9.275 7.5 9 7.5H3Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_5_36"> <rect width="12" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Geautomatiseerde financiële administratie

Verhoog het gemak van het beheer van je sport- en gymzalen.

aqqo.com

Verbeter je bedrijfsprocessen met geïntegreerd locatiebeheer

Venue management met het uniforme, gebruiksvriendelijke platform van Aqqo. Beheer moeiteloos online boekingen, facturatie en back-office taken terwijl je geniet van krachtige integraties. Ervaar een vereenvoudigd systeem dat verschillende bedrijfsactiviteiten harmoniseert en groei en duurzaamheid in je venues bevordert.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces
Financiële koppelingen

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten
Verhuursoftware

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole
Toegangscontrole koppelingen

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

Ontdek hoe we je boekingen en financiële proces automatiseren

Gemeente Aa en Hunze

Aqqo heeft ons begeleid in het verbeteren van onze dienstverlening naar onze (sport)verenigingen. Door in een vroeg stadium duidelijke afspraken te maken was de implementatie voorspelbaar en succesvol!

Gemeente Aa en Hunze
Accres Apeldoorn en Almelo

Ondanks de snelle groei blijft Aqqo met beide benen op de grond staan en hechten ze veel waarde aan persoonlijke benadering, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid. Hun openheid voor feedback sluit aan bij de 'best of breed'-strategie van Accres.

Accres Apeldoorn en Almelo
Spurd

Met Aqqo kunnen onze klanten altijd de beschikbaarheid van onze sportfaciliteiten bekijken en direct boeken en toegang krijgen. Hierdoor zijn we meer uren gaan verhuren.

Spurd

Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties

aqqo.com