Padel- en tennisclubs

Met Aqqo excelleert ons racketsportcentrum - eenvoudig online boeken, handige rittenkaarten en snelle betalingen!

Sportcentrum Trifora

Wat Aqqo voor je sportcentrum kan doen

<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 18 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M2 1C0.896875 1 0 1.89688 0 3V13C0 14.1031 0.896875 15 2 15H16C17.1031 15 18 14.1031 18 13V3C18 1.89688 17.1031 1 16 1H2ZM4.5 9H6.5C7.88125 9 9 10.1187 9 11.5C9 11.775 8.775 12 8.5 12H2.5C2.225 12 2 11.775 2 11.5C2 10.1187 3.11875 9 4.5 9ZM3.5 6C3.5 5.46957 3.71071 4.96086 4.08579 4.58579C4.46086 4.21071 4.96957 4 5.5 4C6.03043 4 6.53914 4.21071 6.91421 4.58579C7.28929 4.96086 7.5 5.46957 7.5 6C7.5 6.53043 7.28929 7.03914 6.91421 7.41421C6.53914 7.78929 6.03043 8 5.5 8C4.96957 8 4.46086 7.78929 4.08579 7.41421C3.71071 7.03914 3.5 6.53043 3.5 6ZM11.5 5H15.5C15.775 5 16 5.225 16 5.5C16 5.775 15.775 6 15.5 6H11.5C11.225 6 11 5.775 11 5.5C11 5.225 11.225 5 11.5 5ZM11.5 7H15.5C15.775 7 16 7.225 16 7.5C16 7.775 15.775 8 15.5 8H11.5C11.225 8 11 7.775 11 7.5C11 7.225 11.225 7 11.5 7ZM11.5 9H15.5C15.775 9 16 9.225 16 9.5C16 9.775 15.775 10 15.5 10H11.5C11.225 10 11 9.775 11 9.5C11 9.225 11.225 9 11.5 9Z" fill="currentColor"/> </svg>
Koppel je ledenadministratie
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 18 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M0 3.51563V13.1969C0 13.7594 0.315625 14.2906 0.84375 14.4875C3.5625 15.5031 6.28125 14.8094 9 14.1156C11.4938 13.4813 13.9875 12.8438 16.4781 13.525C17.1969 13.7219 18 13.2281 18 12.4813V2.80313C18 2.24063 17.6844 1.70938 17.1562 1.5125C14.4375 0.496876 11.7188 1.19063 9 1.88438C6.50625 2.51875 4.0125 3.15313 1.52188 2.47188C0.8 2.275 0 2.76875 0 3.51563ZM9 11C7.61875 11 6.5 9.65625 6.5 8C6.5 6.34375 7.61875 5 9 5C10.3813 5 11.5 6.34375 11.5 8C11.5 9.65625 10.3813 11 9 11ZM2 11C3.10312 11 4 11.8969 4 13H2V11ZM4 4.5C4 5.60313 3.10312 6.5 2 6.5V4.5H4ZM16 9.5V11.5H14C14 10.3969 14.8969 9.5 16 9.5ZM14 3H16V5C14.8969 5 14 4.10313 14 3Z" fill="currentColor"/> </svg>
Online factureren en betalen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 20 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_5_34)"> <path d="M7 8C8.06087 8 9.07828 7.57857 9.82843 6.82843C10.5786 6.07828 11 5.06087 11 4C11 2.93913 10.5786 1.92172 9.82843 1.17157C9.07828 0.421427 8.06087 0 7 0C5.93913 0 4.92172 0.421427 4.17157 1.17157C3.42143 1.92172 3 2.93913 3 4C3 5.06087 3.42143 6.07828 4.17157 6.82843C4.92172 7.57857 5.93913 8 7 8ZM5.57188 9.5C2.49375 9.5 0 11.9937 0 15.0719C0 15.5844 0.415625 16 0.928125 16H12.2688C12.1 15.7063 12 15.3656 12 15V11C12 10.9344 12.0031 10.8688 12.0094 10.8031C11.0406 9.99063 9.79063 9.5 8.42813 9.5H5.57188ZM16.5 7.5C17.0531 7.5 17.5 7.94687 17.5 8.5V10H15.5V8.5C15.5 7.94687 15.9469 7.5 16.5 7.5ZM14 8.5V10C13.4469 10 13 10.4469 13 11V15C13 15.5531 13.4469 16 14 16H19C19.5531 16 20 15.5531 20 15V11C20 10.4469 19.5531 10 19 10V8.5C19 7.11875 17.8813 6 16.5 6C15.1187 6 14 7.11875 14 8.5Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_5_34"> <rect width="20" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Geïntegreerde toegangscontrole

Aqqo zorgt voor een optimaal beheer van tennisbanen, padelbanen en squashbanen met intuïtieve boekingen en vereenvoudigde financiële verwerking.

aqqo.com

Verbeter je bedrijfsprocessen met geïntegreerd locatiebeheer

Venue management met het uniforme, gebruiksvriendelijke platform van Aqqo. Beheer moeiteloos online boekingen, facturatie en back-office taken terwijl je geniet van krachtige integraties. Ervaar een vereenvoudigd systeem dat verschillende bedrijfsactiviteiten harmoniseert en groei en duurzaamheid in je venues bevordert.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

100% automatisch financieel proces
100% automatisch financieel proces
Financiële koppelingen

Aqqo vereenvoudigt financieel beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het maken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapporten
Inzichtelijke managementrapporten
Verhuursoftware

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportages mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens voor het optimaliseren van de exploitatie van de venue en het verbeteren van het financieel toezicht.

Koppeling met toegangscontrole
Koppeling met toegangscontrole
Toegangscontrole koppelingen

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via pincode of app, precies afgestemd op geplande boekingstijden.

Ontdek hoe we je boekingen en financiële proces automatiseren

Sportcentrum Trifora

Aqqo heeft onze padel- en tennisbanen optimaal geconfigureerd. Ze hebben automatisch prijs- en boekingsonderscheid gemaakt voor leden en niet-leden en verbinding gemaakt met ons financiële en CRM-systeem. Een echte business partner tijdens de implementatie.

Sportcentrum Trifora

Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties

aqqo.com