Flexibele abonnementen — van één ruimte tot meerdere locaties

Abonnementen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Standaard
49
,-
p.m.
op aanvraag
Digitaliseer ruimtebeheer voor maximaal 2 ruimtes en accepteer online betalingen.
Gratis proefabonnement
Inbegrepen
[[aangevinkte kenmerken komen hier]]
Professioneel
119
,-
p.m.
op aanvraag
Verbeter je bedrijfsproces met financiële integraties en optionele toegangscontrole.
Gratis proefabonnement
Inbegrepen
[[aangevinkte kenmerken komen hier]]
Multi-locatie
399
,-
p.m.
op aanvraag
Gebruiksvriendelijk beheer en managementinformatie van meerdere locaties.
Gratis proefabonnement
Inbegrepen
[[aangevinkte kenmerken komen hier]]
Enterprise
,-
p.m.
op aanvraag
Beheer van sportlocaties voor gemeenten. We komen graag langs voor een gratis adviesgesprek.
Neem contact op
Inbegrepen
[[aangevinkte kenmerken komen hier]]
Objecten (ruimtes)
Extra object €10,-
Meerdere locaties
Alle features
Online betaalkoppeling
Boekhoudkoppeling
E-mail helpdesk
Telefonische helpdesk
Objecten (ruimtes)
Extra object €10,-
Meerdere locaties
Alle features
Online betaalkoppeling
Boekhoudkoppeling
E-mail helpdesk
Telefonische helpdesk
Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties.

Veelgestelde vragen

Bieden jullie ook ondersteuning?

Met ons "standaard" abonnement krijg je ondersteuning via e-mail en met ons "multi-locatie" abonnement bieden we zelfs telefonische ondersteuning. Bovendien bieden we een uitgebreide handleiding die via het systeem toegankelijk is.

Wat is een huurobject?

Een verhuurobject kan bijvoorbeeld een sporthal, een gymzaal, een vergaderzaal, een feestzaal of een andere verhuurbare ruimte zijn. Dit object wordt zichtbaar in het weekoverzicht van het planningssysteem. Gebruikers kunnen een verhuurobject online reserveren via het verhuursysteem.

Wat is een gebruiker?

Een gebruiker is de huurder van je accommodatie. Wanneer er een reservering wordt gemaakt, wordt een gebruiker aan het systeem toegevoegd. Deze gebruiker kan vervolgens inloggen en zijn eigen reserveringen bekijken.

Wat is een admin?

Een beheerder heeft volledige toegang tot het beheersysteem. Dit kan bijvoorbeeld een penningmeester, facilitair manager of accommodatiebeheerder zijn. Het is mogelijk om verschillende rechten toe te kennen aan beheerders, zoals alleen-lezen rechten of volledige rechten.

Wat is een boeking?

Een boeking is een reservering die wordt gemaakt door een gebruiker of door een beheerder. Als een beheerder een terugkerende boeking maakt voor bijvoorbeeld 10 weken, wordt dit beschouwd als 10 boekingen. Beheerders kunnen boekingen wijzigen, annuleren, verwijderen of factureren.

Wat is een factuur?

Een factuur is een overzicht van de kosten voor de reserveringen per gebruiker. Dit kan per maand of per reservering. Een factuur wordt digitaal verstuurd via e-mail in PDF-formaat.

Wat is het planningssysteem?

Je kunt hier alles lezen over het planningssysteem van Aqqo.com.

Wat is het facturatiesysteem?

Je kunt hier alles lezen over ons facturatiesysteem. Het facturatiesysteem is volledig geïntegreerd met de planning. Ons systeem biedt een 100% facturatiegarantie. Ons systeem geeft altijd een melding als niet alle boekingen zijn gefactureerd!

Wat is het reserveringssysteem?

Via het reserveringssysteem kunnen huurders direct een huurobject reserveren. Lees hier alles over het online reserveringssysteem van Aqqo.com.

Aqqo App Ecosysteem

Verken Aqqo's app ecosysteem en verbeter je venue management met een reeks integraties, van facturatie tot toegangscontrole.
Bedrijfsinformatie
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_7_12)"> <path d="M8 16C10.1217 16 12.1566 15.1571 13.6569 13.6569C15.1571 12.1566 16 10.1217 16 8C16 5.87827 15.1571 3.84344 13.6569 2.34315C12.1566 0.842855 10.1217 0 8 0C5.87827 0 3.84344 0.842855 2.34315 2.34315C0.842855 3.84344 0 5.87827 0 8C0 10.1217 0.842855 12.1566 2.34315 13.6569C3.84344 15.1571 5.87827 16 8 16ZM9.58438 10.1594L5.075 11.8938C4.46875 12.1281 3.87187 11.5313 4.10625 10.925L5.84062 6.41563C5.94375 6.15 6.15 5.94375 6.41563 5.84062L10.925 4.10625C11.5313 3.87187 12.1281 4.46875 11.8938 5.075L10.1594 9.58438C10.0594 9.85 9.85 10.0563 9.58438 10.1594ZM9 8C9 7.73478 8.89464 7.48043 8.70711 7.29289C8.51957 7.10536 8.26522 7 8 7C7.73478 7 7.48043 7.10536 7.29289 7.29289C7.10536 7.48043 7 7.73478 7 8C7 8.26522 7.10536 8.51957 7.29289 8.70711C7.48043 8.89464 7.73478 9 8 9C8.26522 9 8.51957 8.89464 8.70711 8.70711C8.89464 8.51957 9 8.26522 9 8Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_7_12"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Ledenadministratie
Controleer de status van lidmaatschappen via onze integraties
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M2 1C0.896875 1 0 1.89688 0 3V13C0 14.1031 0.896875 15 2 15H12C13.1031 15 14 14.1031 14 13V3C14 1.89688 13.1031 1 12 1H2ZM10.5312 6.53125L6.53125 10.5312C6.2375 10.825 5.7625 10.825 5.47188 10.5312L3.47187 8.53125C3.17812 8.2375 3.17812 7.7625 3.47187 7.47188C3.76562 7.18125 4.24062 7.17813 4.53125 7.47188L6 8.94063L9.46875 5.46875C9.7625 5.175 10.2375 5.175 10.5281 5.46875C10.8187 5.7625 10.8219 6.2375 10.5281 6.52812L10.5312 6.53125Z" fill="currentColor"/> </svg>
Leerlingvolgsysteem
Houd de bezetting van ruimtes en zwembaden synchroon
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 12 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_7_24)"> <path d="M1.5 0C0.671875 0 0 0.671875 0 1.5V14.5C0 15.3281 0.671875 16 1.5 16H4.5V13.5C4.5 12.6719 5.17188 12 6 12C6.82812 12 7.5 12.6719 7.5 13.5V16H10.5C11.3281 16 12 15.3281 12 14.5V1.5C12 0.671875 11.3281 0 10.5 0H1.5ZM2 7.5C2 7.225 2.225 7 2.5 7H3.5C3.775 7 4 7.225 4 7.5V8.5C4 8.775 3.775 9 3.5 9H2.5C2.225 9 2 8.775 2 8.5V7.5ZM5.5 7H6.5C6.775 7 7 7.225 7 7.5V8.5C7 8.775 6.775 9 6.5 9H5.5C5.225 9 5 8.775 5 8.5V7.5C5 7.225 5.225 7 5.5 7ZM8 7.5C8 7.225 8.225 7 8.5 7H9.5C9.775 7 10 7.225 10 7.5V8.5C10 8.775 9.775 9 9.5 9H8.5C8.225 9 8 8.775 8 8.5V7.5ZM2.5 3H3.5C3.775 3 4 3.225 4 3.5V4.5C4 4.775 3.775 5 3.5 5H2.5C2.225 5 2 4.775 2 4.5V3.5C2 3.225 2.225 3 2.5 3ZM5 3.5C5 3.225 5.225 3 5.5 3H6.5C6.775 3 7 3.225 7 3.5V4.5C7 4.775 6.775 5 6.5 5H5.5C5.225 5 5 4.775 5 4.5V3.5ZM8.5 3H9.5C9.775 3 10 3.225 10 3.5V4.5C10 4.775 9.775 5 9.5 5H8.5C8.225 5 8 4.775 8 4.5V3.5C8 3.225 8.225 3 8.5 3Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_7_24"> <rect width="12" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Gebouwbeheersysteem
Verwarmings- en lichtplan, gebaseerd op je boekingen
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_7_14)"> <path d="M4.5 4.5V6H9.5V4.5C9.5 3.11875 8.38125 2 7 2C5.61875 2 4.5 3.11875 4.5 4.5ZM2.5 6V4.5C2.5 2.01562 4.51562 0 7 0C9.48438 0 11.5 2.01562 11.5 4.5V6H12C13.1031 6 14 6.89688 14 8V14C14 15.1031 13.1031 16 12 16H2C0.896875 16 0 15.1031 0 14V8C0 6.89688 0.896875 6 2 6H2.5Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_7_14"> <rect width="14" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Toegangscontrole
Op afstand toegang verlenen tot je locaties
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_7_20)"> <path d="M16 2.5C16 3.0625 15.5531 3.58125 14.8 4C13.8906 4.50313 12.5344 4.85937 10.9781 4.96562C10.8625 4.90937 10.7469 4.85625 10.625 4.80937C9.39375 4.29375 7.75625 4 6 4C5.74062 4 5.4875 4.00625 5.23438 4.01875L5.2 4C4.44687 3.58125 4 3.0625 4 2.5C4 1.11875 6.6875 0 10 0C13.3125 0 16 1.11875 16 2.5ZM5.02187 5.03438C5.34062 5.0125 5.66875 5 6 5C7.94375 5 9.66875 5.38437 10.7656 5.98125C11.5406 6.40312 12 6.92813 12 7.5C12 7.625 11.9781 7.74687 11.9344 7.86562C11.7906 8.27812 11.4031 8.65625 10.8406 8.975C10.8375 8.97813 10.8313 8.97812 10.8281 8.98125C10.8187 8.9875 10.8094 8.99062 10.8 8.99687C9.70625 9.60312 7.9625 9.99687 6 9.99687C4.1375 9.99687 2.47187 9.64375 1.36875 9.0875C1.30937 9.05937 1.25312 9.02812 1.19687 8.99687C0.446875 8.58125 0 8.0625 0 7.5C0 6.4125 1.66875 5.48438 4 5.14375C4.32812 5.09688 4.66875 5.05938 5.02187 5.03438ZM13 7.5C13 6.81563 12.6687 6.25313 12.2469 5.83125C13.1312 5.69375 13.9406 5.475 14.6281 5.19063C15.1375 4.97813 15.6125 4.71563 16 4.39375V5.5C16 6.10312 15.4844 6.65937 14.6313 7.09062C14.175 7.32187 13.6187 7.51875 12.9937 7.66875C12.9969 7.6125 13 7.55938 13 7.50313V7.5ZM12 10.5C12 11.0625 11.5531 11.5813 10.8 12C10.7438 12.0312 10.6875 12.0594 10.6281 12.0906C9.52813 12.6469 7.8625 13 6 13C4.0375 13 2.29375 12.6062 1.2 12C0.446875 11.5813 0 11.0625 0 10.5V9.39375C0.390625 9.71563 0.8625 9.97813 1.37188 10.1906C2.60625 10.7063 4.24375 11 6 11C7.75625 11 9.39375 10.7063 10.6281 10.1906C10.8719 10.0906 11.1063 9.975 11.3281 9.85C11.5187 9.74375 11.6969 9.625 11.8656 9.5C11.9125 9.46562 11.9563 9.42813 12 9.39375V9.5V9.67813V10.5ZM13 10.5V9.5V8.69063C13.5938 8.55938 14.1406 8.39375 14.6281 8.19063C15.1375 7.97813 15.6125 7.71563 16 7.39375V8.5C16 8.82812 15.8438 9.15625 15.5344 9.46562C15.025 9.975 14.1281 10.3937 12.9937 10.6656C12.9969 10.6125 13 10.5562 13 10.5ZM6 14C7.75625 14 9.39375 13.7063 10.6281 13.1906C11.1375 12.9781 11.6125 12.7156 12 12.3938V13.5C12 14.8813 9.3125 16 6 16C2.6875 16 0 14.8813 0 13.5V12.3938C0.390625 12.7156 0.8625 12.9781 1.37188 13.1906C2.60625 13.7063 4.24375 14 6 14Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_7_20"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Boekhoudsoftware
Debiteuren, facturen en betalingen synchroniseren
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 18 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M2 1C0.896875 1 0 1.89688 0 3V4H18V3C18 1.89688 17.1031 1 16 1H2ZM18 7H0V13C0 14.1031 0.896875 15 2 15H16C17.1031 15 18 14.1031 18 13V7ZM3.5 11H5.5C5.775 11 6 11.225 6 11.5C6 11.775 5.775 12 5.5 12H3.5C3.225 12 3 11.775 3 11.5C3 11.225 3.225 11 3.5 11ZM7 11.5C7 11.225 7.225 11 7.5 11H11.5C11.775 11 12 11.225 12 11.5C12 11.775 11.775 12 11.5 12H7.5C7.225 12 7 11.775 7 11.5Z" fill="currentColor"/> </svg>
Betaalproviders
Accepteer snelle en naadloze betalingen via Aqqo Payments integraties
Meer lezen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_7_6)"> <path d="M2 0C1.44687 0 1 0.446875 1 1V3C1 3.55313 1.44687 4 2 4H4.5V5H2.71875C1.73125 5 0.890625 5.72187 0.740625 6.7L0.034375 11.3781C0.0125 11.525 0 11.675 0 11.825V14C0 15.1031 0.896875 16 2 16H14C15.1031 16 16 15.1031 16 14V11.825C16 11.675 15.9875 11.525 15.9656 11.375L15.2563 6.7C15.1094 5.72187 14.2688 5 13.2812 5H6.5V4H9C9.55313 4 10 3.55313 10 3V1C10 0.446875 9.55313 0 9 0H2ZM3 1.5H8C8.275 1.5 8.5 1.725 8.5 2C8.5 2.275 8.275 2.5 8 2.5H3C2.725 2.5 2.5 2.275 2.5 2C2.5 1.725 2.725 1.5 3 1.5ZM2 13.5C2 13.225 2.225 13 2.5 13H13.5C13.775 13 14 13.225 14 13.5C14 13.775 13.775 14 13.5 14H2.5C2.225 14 2 13.775 2 13.5ZM3.5 8.25C3.30109 8.25 3.11032 8.17098 2.96967 8.03033C2.82902 7.88968 2.75 7.69891 2.75 7.5C2.75 7.30109 2.82902 7.11032 2.96967 6.96967C3.11032 6.82902 3.30109 6.75 3.5 6.75C3.69891 6.75 3.88968 6.82902 4.03033 6.96967C4.17098 7.11032 4.25 7.30109 4.25 7.5C4.25 7.69891 4.17098 7.88968 4.03033 8.03033C3.88968 8.17098 3.69891 8.25 3.5 8.25ZM7.25 7.5C7.25 7.69891 7.17098 7.88968 7.03033 8.03033C6.88968 8.17098 6.69891 8.25 6.5 8.25C6.30109 8.25 6.11032 8.17098 5.96967 8.03033C5.82902 7.88968 5.75 7.69891 5.75 7.5C5.75 7.30109 5.82902 7.11032 5.96967 6.96967C6.11032 6.82902 6.30109 6.75 6.5 6.75C6.69891 6.75 6.88968 6.82902 7.03033 6.96967C7.17098 7.11032 7.25 7.30109 7.25 7.5ZM5 10.75C4.80109 10.75 4.61032 10.671 4.46967 10.5303C4.32902 10.3897 4.25 10.1989 4.25 10C4.25 9.80109 4.32902 9.61032 4.46967 9.46967C4.61032 9.32902 4.80109 9.25 5 9.25C5.19891 9.25 5.38968 9.32902 5.53033 9.46967C5.67098 9.61032 5.75 9.80109 5.75 10C5.75 10.1989 5.67098 10.3897 5.53033 10.5303C5.38968 10.671 5.19891 10.75 5 10.75ZM10.25 7.5C10.25 7.69891 10.171 7.88968 10.0303 8.03033C9.88968 8.17098 9.69891 8.25 9.5 8.25C9.30109 8.25 9.11032 8.17098 8.96967 8.03033C8.82902 7.88968 8.75 7.69891 8.75 7.5C8.75 7.30109 8.82902 7.11032 8.96967 6.96967C9.11032 6.82902 9.30109 6.75 9.5 6.75C9.69891 6.75 9.88968 6.82902 10.0303 6.96967C10.171 7.11032 10.25 7.30109 10.25 7.5ZM8 10.75C7.80109 10.75 7.61032 10.671 7.46967 10.5303C7.32902 10.3897 7.25 10.1989 7.25 10C7.25 9.80109 7.32902 9.61032 7.46967 9.46967C7.61032 9.32902 7.80109 9.25 8 9.25C8.19891 9.25 8.38968 9.32902 8.53033 9.46967C8.67098 9.61032 8.75 9.80109 8.75 10C8.75 10.1989 8.67098 10.3897 8.53033 10.5303C8.38968 10.671 8.19891 10.75 8 10.75ZM13.25 7.5C13.25 7.59849 13.2306 7.69602 13.1929 7.78701C13.1552 7.87801 13.1 7.96069 13.0303 8.03033C12.9607 8.09997 12.878 8.15522 12.787 8.19291C12.696 8.2306 12.5985 8.25 12.5 8.25C12.4015 8.25 12.304 8.2306 12.213 8.19291C12.122 8.15522 12.0393 8.09997 11.9697 8.03033C11.9 7.96069 11.8448 7.87801 11.8071 7.78701C11.7694 7.69602 11.75 7.59849 11.75 7.5C11.75 7.40151 11.7694 7.30398 11.8071 7.21299C11.8448 7.12199 11.9 7.03931 11.9697 6.96967C12.0393 6.90003 12.122 6.84478 12.213 6.80709C12.304 6.7694 12.4015 6.75 12.5 6.75C12.5985 6.75 12.696 6.7694 12.787 6.80709C12.878 6.84478 12.9607 6.90003 13.0303 6.96967C13.1 7.03931 13.1552 7.12199 13.1929 7.21299C13.2306 7.30398 13.25 7.40151 13.25 7.5ZM11 10.75C10.8011 10.75 10.6103 10.671 10.4697 10.5303C10.329 10.3897 10.25 10.1989 10.25 10C10.25 9.80109 10.329 9.61032 10.4697 9.46967C10.6103 9.32902 10.8011 9.25 11 9.25C11.1989 9.25 11.3897 9.32902 11.5303 9.46967C11.671 9.61032 11.75 9.80109 11.75 10C11.75 10.1989 11.671 10.3897 11.5303 10.5303C11.3897 10.671 11.1989 10.75 11 10.75Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_7_6"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Kassasystemen
Integreert met je POS om financiële gegevens en bestellingen te synchroniseren
Meer lezen

Begin vandaag nog met Aqqo!