Co-working locaties

Het gebruik van Aqqo heeft ons beheer van vergader- en co-workingruimtes veranderd - het is efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk.

Social Impact Factory

Verbeterde boekingen voor jouw Co-working Ruimtes

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512"><!--!Font Awesome Free 6.5.2 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.--><path fill="#00e76d" d="M64 64C28.7 64 0 92.7 0 128v64c0 8.8 7.4 15.7 15.7 18.6C34.5 217.1 48 235 48 256s-13.5 38.9-32.3 45.4C7.4 304.3 0 311.2 0 320v64c0 35.3 28.7 64 64 64H512c35.3 0 64-28.7 64-64V320c0-8.8-7.4-15.7-15.7-18.6C541.5 294.9 528 277 528 256s13.5-38.9 32.3-45.4c8.3-2.9 15.7-9.8 15.7-18.6V128c0-35.3-28.7-64-64-64H64zm64 112l0 160c0 8.8 7.2 16 16 16H432c8.8 0 16-7.2 16-16V176c0-8.8-7.2-16-16-16H144c-8.8 0-16 7.2-16 16zM96 160c0-17.7 14.3-32 32-32H448c17.7 0 32 14.3 32 32V352c0 17.7-14.3 32-32 32H128c-17.7 0-32-14.3-32-32V160z"/></svg>
Betaal met strippenkaart
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 20 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M6 4C6 3.44687 6.44687 3 7 3C7.55313 3 8 3.44687 8 4V4.24375C8 5.10938 7.925 5.97188 7.77812 6.82188L5.14062 7.6125C3.87188 7.99375 3.00312 9.1625 3.00312 10.4875V12.7344C3.00312 13.9844 4.01875 15 5.26875 15C6.08125 15 6.83125 14.5656 7.23438 13.8594L7.66875 13.1C8.50625 11.6313 9.12187 10.0469 9.49375 8.39688L12.4438 7.5125L12.0531 8.68437C11.95 8.99062 12.0031 9.325 12.1906 9.58438C12.3781 9.84375 12.6813 10 13.0031 10H17C17.5531 10 18 9.55313 18 9C18 8.44687 17.5531 8 17 8H14.3875L14.95 6.31563C15.0687 5.9625 14.9781 5.57187 14.7188 5.30312C14.4594 5.03437 14.0719 4.93438 13.7125 5.04063L9.8875 6.19063C9.9625 5.54375 10 4.89688 10 4.24375V4C10 2.34375 8.65625 1 7 1C5.34375 1 4 2.34375 4 4V5C4 5.55313 4.44687 6 5 6C5.55313 6 6 5.55313 6 5V4ZM5.7125 9.53125L7.24375 9.07187C6.91875 10.1281 6.47812 11.1469 5.92812 12.1094L5.49375 12.8687C5.44688 12.95 5.35937 13.0031 5.2625 13.0031C5.11562 13.0031 4.99687 12.8844 4.99687 12.7375V10.4875C4.99687 10.0469 5.2875 9.65625 5.70937 9.52812L5.7125 9.53125ZM0.75 11.5C0.334375 11.5 0 11.8344 0 12.25C0 12.6656 0.334375 13 0.75 13H2.00938C2.00313 12.9125 2 12.825 2 12.7344V11.5H0.75ZM19.25 13C19.6656 13 20 12.6656 20 12.25C20 11.8344 19.6656 11.5 19.25 11.5H9.55937C9.35 12.0094 9.11563 12.5094 8.8625 13H19.25Z" fill="currentColor"/> </svg>
Digitaal ondertekenen van voorstellen
<svg width=" 100%" height=" 100%" viewBox="0 0 12 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_4_18)"> <path d="M2 0C0.896875 0 0 0.896875 0 2V14C0 15.1031 0.896875 16 2 16H10C11.1031 16 12 15.1031 12 14V5H8C7.44687 5 7 4.55313 7 4V0H2ZM8 0V4H12L8 0ZM2.5 2H4.5C4.775 2 5 2.225 5 2.5C5 2.775 4.775 3 4.5 3H2.5C2.225 3 2 2.775 2 2.5C2 2.225 2.225 2 2.5 2ZM2.5 4H4.5C4.775 4 5 4.225 5 4.5C5 4.775 4.775 5 4.5 5H2.5C2.225 5 2 4.775 2 4.5C2 4.225 2.225 4 2.5 4ZM3 7H9C9.55313 7 10 7.44687 10 8V10C10 10.5531 9.55313 11 9 11H3C2.44687 11 2 10.5531 2 10V8C2 7.44687 2.44687 7 3 7ZM3 8V10H9V8H3ZM7.5 13H9.5C9.775 13 10 13.225 10 13.5C10 13.775 9.775 14 9.5 14H7.5C7.225 14 7 13.775 7 13.5C7 13.225 7.225 13 7.5 13Z" fill="currentColor"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_4_18"> <rect width="12" height="16" fill="currentColor"/> </clipPath> </defs> </svg>
Geautomatiseerde factuurverwerking

aqqo.com

Verbeter je bedrijfsprocessen met geïntegreerd locatiebeheer

Maak naadloos locatiebeheer mogelijk met het uniforme, gebruiksvriendelijke platform van Aqqo. Beheer moeiteloos online boekingen, facturering en backofficetaken terwijl u geniet van krachtige integraties. Ervaar een vereenvoudigd systeem dat diverse bedrijfsactiviteiten harmoniseert en groei en duurzaamheid op uw locaties bevordert.

Gestroomlijnde financiële processen
Gestroomlijnde financiële processen

Aqqo vereenvoudigt het financiële beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het aanmaken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapportages
Inzichtelijke managementrapportages

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportage mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens om de locatieactiviteiten te optimaliseren en het financiële toezicht te verbeteren.

Integratie van toegangscontrole
Integratie van toegangscontrole

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via een pincode of app, precies afgestemd op de geplande boekingstijden.

Gestroomlijnde financiële processen
Gestroomlijnde financiële processen
Financial Integrations

Aqqo vereenvoudigt het financiële beheer door naadloze integraties met boekhoudsoftware te bieden, het aanmaken van facturen te verbeteren en betalingsprocessen te versnellen.

Inzichtelijke managementrapportages
Inzichtelijke managementrapportages
Venue Management

Aqqo maakt uitgebreide financiële en managementrapportage mogelijk en biedt inzichtelijke gegevens om de locatieactiviteiten te optimaliseren en het financiële toezicht te verbeteren.

Integratie van toegangscontrole
Integratie van toegangscontrole
Access Control Integrations

Gebruik de toegangscontrole van Aqqo: automatiseer de toegang tot de locatie via een pincode of app, precies afgestemd op de geplande boekingstijden.

Ontdek hoe we je boekingen en financiële proces automatiseren

De Stadstuin Events

Aqqo heeft het voorstelproces van onze evenementenlocaties aanzienlijk gestroomlijnd. Het maken en verzenden van merkgebonden offertes is nog nooit zo snel en eenvoudig geweest!

De Stadstuin Events

Vertrouwd door meer dan 1.000 locaties

aqqo.com